Tłumaczenia zwykłe

Tłumaczenia zwykłe to teksty nieuwierzytelnione niewymagające opisu i pieczęci tłumacza przysięgłego.

Do tej kategorii zaliczają się:

  • materiały marketingowe
  • strony internetowe
  • prezentacje
  • korespondencja
  • zaproszenia
  • artykuły naukowe
  • umowy
  • CV
  • listy motywacyjne